Představení NOMY

NOMY je soubor technologií pro znalostní zpracování. Technologie NOMY se vyznačují schopností sofistikované práce s daty, jejichž uspořádání, rozsah nebo požadovaný výkon vylučuje zpracování pomocí konvenčních nástrojů (relačních databází, apod.). Integrací těchto technologií lze dosáhnout významného přesahu (konkurenční výhody).

NOMY pro zpracování obsahu

Technologie NOMY pro zpracování obsahu zahrnují implementace syntaktické analýzy (lexikální a gramatický rozbor), vyhodnocování podobnosti textů (klasifikace), resp. příslušnosti textů k tématům (kategorizace). Tyto technologie nacházejí uplatnění při automatickém odhalování souvisejících sdělení nebo při vytěžování strukturovaných údajů z nestrukturovaného obsahu (nejčastěji z Internetu).

NOMY pro zpracování struktury

Technologie NOMY pro zpracování struktury zahrnují různé implementace úložišť (souborových systémů, databází), která netrpí omezeními, jež jsou charakteristická pro konvenční souborové systémy a databáze. Podstatou těchto technologií NOMY je schopnost čelit extrémním nárokům na dostupnost, objem a proměnlivost struktury.

NOMY pro zpracování výroků

Technologie NOMY pro zpracování výroků se zaměřují na vyhodnocování a sestavování přirozeného projevu. Tyto technologie umožňují například vyhledávání dat na základě přirozeného projevu, tedy na základě významu dotazu, nikoliv výčtu slov, z nichž sestává.

NOMY pro zpracování jazyků

Technologie NOMY pro zpracování jazyků implementují podporu nutnou pro pokročilou manipulaci s textem. Tyto technologie obsahují zejména data o tvarech a významech slov napříč jednotlivými jazyky, ontologie, metodiku jejich sestavování a související programové vybavení.

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Trellian, Ltd.
Trellian, Ltd.
ANNONCE, a. s.
ANNONCE, a. s.
Telefónica Czech Republic, a. s.
Telefónica Czech Republic, a. s.
ERIDANUS, spol. s r. o.
ERIDANUS, spol. s r. o.
MEDIATEL, spol. s r. o.
MEDIATEL, spol. s r. o.